Kaip Apskaičiuoti Cilindro Tūrį?

Cilindras – tai yra trimatė geometrinė figūra, kitaip dar vadinama ritiniu. Tai yra geometrinis kūnas, kurį sudaro cilindrinis paviršius, apribotas dviem lygiagrečiomis plokštumomis – apskritimais. Cilindras gaunamas sukant stačiakampį aplink pagrindą – apskritimus. Šios geometrinės figūros tūris yra matuojamas kubiniais vienetais, tokiais kaip cm3, m3 ir pan.

Cilindro tūrio apskaičiavimas, kai yra žinomas apskritimo spindulys ir aukštinė:

Cilindro tūrį galima apskaičiuoti, kai yra žinomas apskritimo spindulys arba skersmuo ir aukštinė. Tam naudojama tokia cilindro tūrio apskaičiavimo formulė: V = πr²h, kur r – apskritimo spindulys, o h – cilindro aukštinė. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti cilindro tūrį, kurio aukštinė yra lygi 10 cm, o jo pagrindo spindulys yra 3 cm. Žinant šiuos duomenis, galima lengvai apskaičiuoti cilindro tūrį: V = πr²h = π x 3² x 10 = 3,14 x 9 x 10 = 282,6 cm³. Taigi, mūsų pavyzdyje cilindro tūris yra lygus 282,6 cm³. Kadangi duoti duomenys buvo matuojami centimetrais, tai cilindro tūris yra matuojamas kubiniais centimetrais.

Cilindro tūrio apskaičiavimas, kai yra žinomas apskritimo skersmuo ir aukštinė:

Cilindro tūrį taip pat galima apskaičiuoti, jei yra žinoma jo aukštinė ir skersmuo. Apskaičiavimui naudosime tokią pat formulę, kaip ir aukščiau: V = πr²h. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti cilindro tūrį, kurio aukštinė yra lygi 10 cm, o jo pagrindo skersmuo yra 6 cm. Pirmiausia turime rasti spindulį, kurį apskaičiuoti galime naudodami tokią formulę: r = d/2 = 6 / 2 = 3 cm. Taigi, cilindro spindulys yra lygus 3 cm, nes jis yra lygus pusei skersmens. Dabar žinant šiuos duomenis, galima lengvai apskaičiuoti cilindro tūrį pagal formulę: V = πr²h = π x 3² x 10 = 3,14 x 9 x 10 = 282,6 cm³. Taigi, mūsų pavyzdyje cilindro tūris yra lygus 282,6 cm³. Kadangi duoti duomenys buvo matuojami centimetrais, tai cilindro tūris yra matuojamas kubiniais centimetrais.

Cilindro tūrio apskaičiavimas, kai yra žinomas apskritimo plotas ir aukštinė:

Taip pat cilindro tūrį galima apskaičiuoti naudojant tokią formulę: V = S(apskr.) x h, kur S(apskr.) – tai cilindro pagrindo plotas, o h – cilindro aukštinė. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti cilindro tūrį, kurio aukštinė yra lygi 10 cm, o jo pagrindo spindulys yra 3 cm. Jei naudosime šią formulę, pirmiausia reikia rasti apskritimo plotą pagal tokią formulę: S(apskr.) = πr² = 3,14 x 3² = 3,14 x 9 = 28,26 cm². Dabar žinant šiuos duomenis, galima lengvai apskaičiuoti cilindro tūrį pagal formulę: V = S(apskr.) x h = 28,26 x 10 = 282,6 cm³. Taigi, mūsų pavyzdyje cilindro tūris yra lygus 282,6 cm³. Kadangi duoti duomenys buvo matuojami centimetrais, tai cilindro tūris yra matuojamas kubiniais centimetrais.