Kaip Apskaičiuoti Kvadrato Plotą?

Kvadratas – tai yra keturkampis, kurio kampai yra statūs, o visos kraštinės lygios. Kvadrato plotas – tai yra matas, nusakantis kvadrato dydį ir yra išreiškiamas kvadratiniais ploto vienetais, pvz., kvadratiniais centimetrais, kvadratiniais metrais ir pan. Naudojantis įvairiomis formulėmis, priklausomai nuo to, kokie duomenys yra duoti, galima apskaičiuoti kvadrato plotą. Taigi, kvadrato plotą galima apskaičiuoti naudojant žinomą jo kraštinės, perimetro ar įstrižainės ilgį.

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant duotą kraštinės ilgį:

Pats paprasčiausias būdas apskaičiuoti kvadrato plotą yra, kai duotas jo kraštinės ilgis. Tokiu atveju ploto apskaičiavimo formulė yra tokia: S = a², kur a – tai kvadrato kraštinė. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti kvadrato plotą, kurio kraštinė yra lygi 6 cm. Žinant šį dydį galima lengvai rasti kvadrato plotą: S = a² = 6² = 36 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 36 cm². Kadangi kraštinės ilgis buvo žymimas centimetrais, tai kvadrato plotas bus žymimas kvadratiniais centimetrais.

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant duotą įstrižainės ilgį:

Kitas būdas apskaičiuoti kvadrato plotą yra, kai žinoma jo įstrižainė. Tokiu atveju ploto apskaičiavimo formulė yra tokia: S = d² / 2, kur d – tai kvadrato įstrižainė. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti kvadrato plotą, kurio įstrižainės ilgis yra lygus 8 cm. Žinant šį dydį galima lengvai rasti kvadrato plotą: S = d² / 2 = 8² / 2 = 64 / 2 = 32 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 32 cm². Kadangi įstrižainės ilgis buvo žymimas centimetrais, tai kvadrato plotas bus žymimas kvadratiniais centimetrais.

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant duotą perimetro ilgį:

Dar vienas būdas apskaičiuoti kvadrato plotą yra, kai žinomas jo perimetro ilgis. Kvadrato perimetro formulė yra tokia: P = 4a. Tokiu atveju pirmiausia turite rasti kvadrato kraštinės ilgį, o tai padaryti galima naudojant tokią formulę: a = P / 4, kur a – kraštinės ilgis, o P – perimetras. Pavyzdys: reikia apskaičiuoti kvadrato plotą, kurio perimetro ilgis yra lygus 24 cm. Norint rasti kvadrato kraštinės ilgį, reikia duomenis sustatyti į formulę: a = P / 4 = 24 / 4 = 6 cm. Taigi, kvadrato kraštinės ilgis yra 6 cm. Dabar žinant kvadrato kraštinės ilgį, galime apskaičiuoti kvadrato plotą: S = a² = 6² = 36 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 36 cm². Kadangi perimetro ilgis buvo žymimas centimetrais, tai kvadrato plotas bus žymimas kvadratiniais centimetrais.