Kaip Rašyti Dalykinį Laišką Ir Laišką Draugui? Geras Pavyzdys

Mokėjimas rašyti laišką, nesvarbu, ar jis būtų oficialus, ar asmeninis, tai yra įgūdis, kurio reikia kiekvienam žmogui. Laiškai gali būti trumpi ir ilgi, neoficialūs ir oficialūs, rašyti ranka ir elektroniniai. Oficialūs laiškai, kaip jau pats pavadinimas sako, turi daug taisyklių, kurių reikia laikytis rašant šio tipo laišką. Neoficialūs laiškai – tai laiškai, kuriuose nėra apibrėžtų šablonų, o rašymo stilius yra laisvesnis. Pateikiame keletą patarimų, kurie padės tinkamai parašyti laišką.

Laiško rašymas tinkama tvarka:

Oficialus laiškas yra rašomas įvairioms institucijoms ir asmenims, kuriuos pažįstate tik iš profesionalios pusės. Oficialūs laiškai paprastai rašomi kompiuteriu, taip pat gali būti rašomi ir elektroniniu paštu. Neoficialūs laiškai yra rašomi asmenims, su kuriais palaikote glaudų ryšį. Tokie laiškai gali būti rašomi kompiuteriu arba ranka. Ranka rašomas laiškas jūsų artimam žmogui bus daug sentimentalesnis. Apžvelkime, kokie aspektai yra būtini laiške.

Laiške turi būti nurodyta:

  • Siuntėjo adresas:

Norėdami pradėti laišką, viršutiniame kairiajame kampe pateikite visą savo adresą, įskaitant vardą, pavardę, gatvės adresą, miestą ir pašto kodą. Jei rašote verslo laišką, nurodykite savo įmonės duomenis ir adresą.

  • Datos eilutė:

Po adreso praleiskite eilutę ir nurodykite datą: naudokite laiško parašymo datą. Jei rašote elektroninį laišką, galite datos nenurodyti.

  • Gavėjo adresas:

Po datos praleiskite dvi eilutes ir pateikite visą laiško gavėjo adresą: visą vardą ir pavardę, įmonės ar organizacijos pavadinimą, jei reikia, ir visą adresą. Visus duomenis rašykite atskirose eilutėse, todėl jei reikia, naudokite dvi ir daugiau eilučių. Elektroniniame laiške praleiskite tik vieną eilutę. Neoficialiame asmeniniame laiške nėra jokios priežasties įtraukti įmonės pavadinimo ar pareigų pavadinimo.

  • Pasisveikinimas/pasveikinimas:

Praleiskite dar vieną eilutę ir parašykite pasisveikinimą – kreipimąsi į laiško gavėją. Oficialiame laiške vartokite oficialius pasisveikinimus, pvz.: „Gerbiamasis pone / ponia Vardas Pavardė:“ arba „Gerbiamasis pone / ponia Pavardė:“. Arba jei žinote tikslias einamas pareigas, galite rašyti, pvz.: „Gerbiamasis sveikatos ministre:“. Oficialiuose laiškuose nerekomenduojama naudoti vien tik vardo be pavardės. Oficialiuose laiškuose po pasisveikinimo reikia rašyti dvitaškį. o neoficialiose raidėse – kablelis. Neoficialiame laiške galima naudoti gavėjo vardą ir kablelį.

  • Laiško turinys:

Norint pradėti laiško turinį praleiskite vieną eilutę ir pradėkite rašyti tekstą. Laiško tekste suskirstykite mintis į pastraipas, labai svarbu, kad tekstas turėtų struktūrą, todėl niekada nekurkite vieno didelio teksto bloko. Kiekvienam naujam minčių ar idėjų rinkiniui pradėkite naują pastraipą, tačiau kiekvienoje pastraipoje aiškiai nurodykite tikslą. Tarp pastraipų palikite tuščią eilutę. Rašykite glaustai, tačiau aiškiai, todėl nenaudokite sutrumpinimų. Oficialiuose laiškuose, kaip ir neoficialiuose, labai svarbu taisyklinga gramatika ir logika, palikite paraštes, rašykite taisyklinga lietuvių kalba, naudokite skyrybos ženklus. Oficialus laiškas neturėtų būti ilgesnis nei vienas puslapis. Neoficialus, jei rašote labai artimam žmogui, gali būti šiek tiek ilgesnis.

  • Laiško užbaigimas:

Po teksto praleiskite dvi eilutes ir užbaikite laišką tokiais žodžiais kaip, pvz.: „Pagarbiai“, „Nuoširdžiai jūsų“ ir panašiai. Šie žodžiai puikiai tinka oficialių laiškų užbaigimui. Po žodžio ar frazės, kurią naudojate baigdami laišką, nesvarbu, ar ji formali, ar neoficiali, visada turėtų būti kablelis.

  • Parašo tekstas:

Po baigiamosios frazės ar žodžio praleiskite keturias eilutes ir parašykite savo vardą.

  • Priedai:

Jei prie laiško pridedami priedai, tada praleiskite dar vieną eilutę ir parašykite „Priedas“. Jei yra daugiau nei vienas priedas, skliausteliuose nurodykite, kiek jų yra, pvz.: „Priedai(4).

  • Laiško siuntimas:

Jei laišką siunčiate paštu, turite jį atspausdinti, perlenkite jį į tris dalis ir įdėkite į voką. Ant voko užrašykite gavėjo ir siuntėjo adresus.