Kokia Yra Tankio Formulė?

Tankis – tai fizikinis dydis, žymimas “ρ (“ro” raide, kuri yra septintoji graikų abėcėlės raidė). Šis fizikinis dydis nurodo medžiagos masę tūrio vienete, t.y. kuo didesnis tankis yra, tuo daugiau masės tenka vienam tūrio vienetui. Tankis yra matuojamas kilogramais kubiniame metre (kg/m³). Mažesnių objektų tankis gali būti matuojamas gramais kubiniame centimetre (g/cm³). Kai kurių medžiagų tankį tiek kilogramais kubiniame metre, tiek gramais kubiniame centimetre galima rasti fizikos, matematikos, chemijos vadovėliuose arba internete.

Tankio formulė:

Medžiagos tankiui apskaičiuoti yra naudojama tokia formulė: ρ = m / V, kur m – medžiagos masė, o V – tūris. Masė – tai fizikinis dydis, kuris parodo kokios nors medžiagos kiekį, t.y. nurodo, kiek kokia nors medžiaga turi turinio, kuris gali būti paliečiamas. Jis žymimas “m” ir matuojamas kilogramais (kg). Tūris – tai fizikinis dydis, parodantis medžiagos užimamos vietos kiekį. Jis yra žymimas “V” ir matuojamas kubiniais metrais (m³). Nesvarbu ar medžiagos tankį skaičiuosite gramais kubiniame centimetre ar kilogramais kubiniame metre, turite suvienodinti visus matavimo vienetus. Be to, reikia žinoti, kad medžiagų tankis priklauso nuo temperatūros.

Pavyzdys: reikia rasti aliuminio plokštelės tankį, kurios svoris yra 40,5 g, o tūris – 15 cm³. Sustatome visas žinomas reikšmes į formulę ir užrašome: ρ = m / V = 40,5 g / 15 cm³ = 2,7 g/cm³. Taigi, mūsų pavyzdyje aliuminio tankis yra lygus 2,7 g/cm³.